Tariffin logo

Katsaus vakuutuksen ja riskienhallinnan tutkimukseen 1/2022

Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija Akseli Kettula kirjoittaa Tariffi ry:lle kvartaaleittain ajankohtaisia nostoja merkittävistä vakuutuksen ja riskienhallinnan tutkimuksista Suomesta ja maailmalta. Tässä ovat nostot vuoden 2022 ensimmäisestä kvartaalista.

  1. The Geneva Risk and Insurance Reviewn viimeisin numero käsittelee riskien tarkastelua ja vakuuttamista kehittyvissä maissa. Huomion tästä tieteellisestä aikakausilehdestä herätti erityisesti kiinalaisten tutkijoiden, Zhengin, Yaon, Shin, Denging & Zhengin (2022) artikkeli ” Deregulation, competition, and consumer choice of insurer: Evidence from liberalization reform in China’s automobile insurance market.” Tässä artikkelissa käsiteltiin (nimensä mukaisesti) ajoneuvovakuuttamisen markkinoiden vapauttamista Kiinassa. Erityisen huomion ansaitsee tutkimusaineisto, joka käsittää 7 miljoonaa vakuutuskirjaa ja 63 autovakuuttajaa. Tutkimusaineisto on siis massiivinen. Yhteenvetona artikkelissa todetaan, että markkinoiden liberalisaatio on onnistunut, sillä esim. vakuutusmaksut ovat tippuneet huomattavasti verrattuna reformia edeltäneeseen aikaan.

  2. Liike-elämän tutkimuksen kärkijulkaisuihin lukeutuva Journal of Financeen on hyväksytty tämän vuoden 2. numerossa huhtikuussa julkaistavaksi tuleva artikkeli ” The Fragility of Market Risk Insurance” Koijenilta ja Yogolta (2022). Artikkeli vahvoilla visuaalisilla ja matemaattisilla esityksillä argumentoi henkivakuutusyhtiöiden riskisten varojen ja liiketoiminnan suhteessa kasvaneen, johon toki viittaa artikkelin otsikkokin.

  3. Journal of Risk and Insurancen tämän vuoden julkaistuista artikkeleista huomion herätti Jourden (2022) “The rising interconnectedness of the insurance sector.” Kyseissä artikkelissa Jourde käy läpi pitkän aikavälin (1973 – 2018) ja 16 maan avulla vakuutusalan yhteyksiä muiden toimialojen yhtiöihin. Hänen tutkimustuloksensa osoittavat, että nämä yhteydet liiketoiminnan saralla ovat voimistuneet ajan saatossa. Lisäksi artikkelissa osoitetaan, että suurimpien vakuutusyhtiöiden ja suurimpien pankkien yhteydet muihin yhtiöihin ovat rakenteeltaan huomattavan erityylisiä, mutta linkit ovat molemmissa suunnilleen yhtä tiiviitä.

  4. Tulevaisuuden tutkimuksen saralla on myös julkaistu vakuutustutkimusta viime aikoina. JuFo luokituksesta 2 nauttiva International Journal of Forecasting on sisällyttänyt tämän vuoden julkaisuihinsa Larsonin (2022) artikkelin “Nowcasting unemployment insurance claims in the time of COVID-19.” Nowcasting terminä tarkoittaa lähitulevaisuuden ennustamista. Näin ollen artikkeli käsittelee työttömyysvakuutuskorvauksia COVID-19 -pandemian aikana. Erityisesti artikkelin painopiste on mallinnuksessa ja metodologiasta, joten yleisesti tulevaisuuden tutkimuksesta kiinnostuneet voivat kokea artikkelin mielenkiintoiseksi luettavaksi. Tutkimusaineisto on kerätty Yhdysvalloista keväältä 2020.

  5. Ilokseni huomasin, että liike-elämän huippujulkaisussa Journal of International Business Studiesissa oli julkaistu useita riskienhallintaan ja vakuuttamiseen liittyviä artikkeleita tämän vuoden puolella jo näin ensimmäisen kvartaalin aikana. Nostankin siten koko lehden viimeiseksi muttei vähäisimmäksi. Tarkemmin numerossa ”Volume 53, issue 2, March 2022” oli yhteensä kymmenen artikkelia, joista jopa viisi käsitteli riskienhallintaa tai siihen liittyviä kokonaisuuksia. Käsiteltävinä aiheina mainittakoon luonnonkatastrofien vaikutukset, pankkien riskien ottamisen käsittely tytäryhtiöiden kontekstissa ja toimitusjohtajan riskinottohalun- ja kyvyn vaikuttavuutta yhtiön kansainvälistymispäätöksiin. Jos nämä aiheet herättivät mielenkiinnon, suosittelen lämpimästi vilkaisemaan julkaisun läpi, jos siihen on pääsy.

Bonuksena mainittakoon vielä kotimaisen vakuutustutkimuksen saralla ilmennyt merkittävä tapahtuma. Jarna Pasanen puolusti onnistuneesti väitöskirjaansa ”The Role of Earnings-related Social Insurance in Permanent Disability Risk Management” 4.3. Vielä suuret onnittelut Jarnalle!

Akseli Kettula
Väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto
akseli.kettula@tuni.fi