Tariffin logo

Howden Forum 2023 vakuutuksen ja riskienhallinnan opiskelijoiden näkökulmasta – muuttuva maailma ja vihreä siirtymä vaativat vakuutusalalta rohkeaa uudistumista

Saimme kutsun Howden Forum –seminaariin, jossa pääsimme kuulemaan puheenvuoroja ja paneelikeskustelun ajankohtaisista, vakuutusalaa kriittisesti koskevista aiheista. Howden Forum järjestettiin ensimmäistä kertaa ja siitä on tarkoitus tehdä vuosittainen tapahtuma. Maailman epävakauden ja vihreän siirtymän aiheuttamat haasteet vakuutusalalle olivat aiheina hyvin mielenkiintoisia ja herättivät yleisössä paljon kysymyksiä. Opiskelijan näkökulmasta on hienoa, että tarjotaan paikka, jossa alan ammattilaiset pääsevät lisäämään tietoisuutta, vaihtamaan ajatuksia ja saamaan oivalluksia tärkeistä asioista.

Kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnéll piti mielenkiintoisen puheenvuoron ajankohtaisesta turvallisuustilanteesta. Turvallisuus on hänen mukaansa se tekijä, joka mahdollistaa yhteiskunnan toiminnan. Erityisesti Limnéll painotti puheenvuorossaan varautumista ja palautumiskykyä, joille ei aina ole annettu tarpeeksi painoarvoa riskienhallinnan kokonaiskuvassa. Olemme maailmanlaajuisesti siirtyneet ennustettavuudesta epävarmuuteen, jossa uusi normaali on jatkuvasti muuttuva ja kompleksi. Digitaalinen maailma kehittyy nopeampaa kuin koskaan ennen ja se integroituu yhä enemmän fyysisen maailman kanssa – tämä muuttaa myös riskienhallinnan kenttää. Lisäksi on tärkeää ymmärtää, miten riskit kytkeytyvät toisiinsa. Enää vastaisuudessa ei liene tarkoituksenmukaista puhua kyberturvallisuudesta erikseen, vaan yksinkertaisesti turvallisuudesta. Limnéll myös nosti esille mielenkiintoisena pointtina riskin datan manipulaatiosta. Tämä tulee takuulla tuomaan yhä enemmän haasteita riskienhallintaan.


Howden Brokingin Head of Climate Risk and Resilience Charlie Langdale toi puheenvuorossaan esille energiasiirtymän vaativan valtavia investointeja. Vihreä siirtymä vaatii myös vakuutusmarkkinoilta hyvin suuria kapasiteetteja. Onkin mielenkiintoista, kuinka vakuutusalan merkitys maailman toiminnan kannalta korostuu – jos tarvittavaa kapasiteettia ei löydy ja uuden teknologian käyttöönottaminen hidastuu, vaikutukset energiasiirtymän etenemiselle voivat olla huomattavat. Langdalen mukaan erityisen haastavaa uusien teknologioiden vakuuttamisesta tekee datan puuttuminen ja siten riskien hinnoittelu. Vakuutusalalla tarvitaankin rohkeita tekoja ja uusia ideoita, jotta vihreän siirtymän vakuuttaminen ja vakuutusten relevanssi riskiensiirtomenetelmänä voidaan taata.

Wärtsilän riskienhallintapäällikkö Jan Virtavuori toi tapahtumassa esille yrityspuolen
näkökulmaa riskienhallinnasta muuttuvassa maailmassa. Oli mielenkiintoista kuulla
suuryhtiön edustajalta, miten riskiä käytännössä siirretään tai rahoitetaan uusien vihreään siirtymään liittyvien ratkaisujen kohdalla tilanteissa, joissa vakuutusyhtiöt eivät ole voineet tarjota yhtiöille sopivia ratkaisuja. Näissä korostuvat kursseillammekin tutuiksi tulleet ART-ratkaisut. Virtavuori esitteli puheenvuorossaan Wärtsilän captive mallin, jonka avulla se voi tarjota asiakkailleen tehokkaan lisäpalvelun, joka antaa asiakkaalle turvan rikkoutumistakuun muodossa. Hän myös nosti esille yhtiön kokemia vakuutusmarkkinoiden ongelmia ja haastoi yleisöä miettimään tiiviimpää yhteistyötä vakuutusratkaisujen kehittämiseksi.

Howden Forumin päätti paneelikeskustelu, joka kokosi hyvin yhteen aamupäivän aiheita.
Seminaarissa tuotiin esille tärkeitä näkökulmia vakuutusalan tulevaisuuden kannalta –
vakuutusmarkkinoiden on uudistuttava, jotta ne pysyvät kehityksen mukana ja pystyvät
vastaamaan uusiin vakuuttamisen tarpeisiin. Olemme vakuutuksen ja riskienhallinnan
kursseilla päässeet tutustumaan vakuutusalan megatrendeihin ja tulevaisuuden haasteisiin. Howden Forum onnistui antamaan vieläkin paremman ymmärryksen maailman muutosten ja vihreän siirtymän aiheuttamista haasteista vakuutusalalle.

Tariffi ry:n yrityssuhdevastaava Aino Karjalainen ja alumnitoimivastaava Taru Juhantila