Tariffin logo

Kvartaalikatsaus 1/2023

1. Pandemian aikana julkiseenkin keskusteluun ylsi aineettomien keskeytysriskien

vakuuttamisen haastavuus sekä keskeytysvakuutusturvan vaillinaisuus aineettomien
keskeytysvahinkojen (NDBI) saralla perinteiseen omaisuus- ja keskeytysvakuutukseen (PDBI) verrattaessa. Geneva Associationin toisessa vertaisarvioidussa julkaisussa The Geneva Risk and Insurance Review Alexis Louaas & Pierre Picard (2023) esittävät ja simuloivat artikkelissaan ”A pandemic business interruption insurance” kehittämäänsä
pandemiavakuutuksen mallia. Simulaation tuloksena kirjoittajat huomasivat, että pandemiaa koskeva liiketoiminnan keskeytysturva on mahdollista rakentaa pandemian erityyppisiä alakohtaisia vaikutuksia hyödyntäen. Koska eri aloja pandemia kohtelee eri tavoin, kirjoittajien mukaan johdannaismarkkinoita hyödyntäen pandemiariskiä voi hajauttaa mm. osakemarkkinoiden avulla. He huomioivat mallissaan myös globaalin hajautuksen mahdollisuudet, sillä pandemia etenee aalloittain, eikä välttämättä iske samaan aikaan kaikkiin maailman maihin.

2. Jatketaan pandemia-aiheisissa artikkeleissa. Journal of Banking and Financessa helmikuun 2023 numerossa on julkaistu luottoriskin ja pandemian rajapinnasta artikkeli eli Telgin, Dubinovan ja Lucas’n ”Covid-19, credit risk management modeling, and government support.” Kirjoittajat ovat havainneet kasvun olleen luottoriskien kontekstissa eniten selittävä tekijä, vaikka pandemia-aika on ollut varsin muutoin poikkeuksellinen. Huomionarvoista on, että artikkeli itsessään arvioitu vuonna 2021 ja hyväksytty 2022. Tämä osaltaan antaa esimerkin tieteellisestä julkaisuprosessista; asiat voivat edetä varsin verkkaisesti.

3. Tilastotieteen kärkijulkaisu The Review of Economics and Statistics pääsee ensimmäistä kertaa kvartaalikatsaukseen. Kyseisessä arvostetussa tiedelehdessä on maaliskuun numerossa esillä Geruson, Laytonin, McCormackin, and Shepardin (2023) artikkeli ”The Two-Margin Problem In Insurance Markets.” He ovat mallintaneet sekä intensiivimarginaalin (kuinka laaja turva otetaan) ja ekstensiivimarginaalin (kuinka moni ottaa vakuutuksen) kuvaajiin samanaikaisesti kuluttajien terveysvakuutusmarkkinoiden kontekstissa. Mallinnuksen merkittävyyttä laatijat perustelevat marginaalien yhteydellä; toisen kehittämiseen tähtäävät toimet usein vaikuttavat toiseen marginaaliin negatiivisesti. Esimerkiksi vakuuttamattomuuteen kohdistuvat rangaistukset voivat heikentää yleisesti otetun vakuutusturvan tasoa, vaikka samalla nostavat vakuuttamisen astetta.

4. Uusi tulokas kvartaalikatsauksissa on myös JuFo 3 -luokiteltu lehti Information Processing & Management. Tähän informaatiojohtamisen journaaliin on tammikuussa hyväksytty artikkeli ”Responsible and human centric AI-based insurance advisors.” Tämän toukokuussa virallisesti lehdessä julkaistavan artikkelin ovat kirjoittaneet Pisoni ja Díaz-Rodríguez (2023). Tekstissä käsitellään kattavasti tekoälyä otsikon kontekstissa kirjallisuuskatsauksen avulla mm. regulaation, datan käytön, tekoälyn kehityksen ja etiikan saralla. Lopuksi artikkelissa käydään läpi myös mahdollisia haasteita tekoälyn implementoinnissa esimerkiksi asiakkaiden henkilökohtaisten tietojen käyttämisen suhteen. Kokoavaa vertaisarvioitua tieteiskirjallisuutta ajan hermoilla olevasta aiheesta siis!

5. Erinomaisella Impact Factor -lukemalla (14,065 ja yli 10 on loistava) sekä JuFo 3 –
luokituksella varustettu Communications Of The ACM -lehti saa edellä mainittujen ohella
ensimmäisen nostonsa. Daniel M. Woodsin (2023) ”A Turning Point for Cyber Insurance” on julkaistu ko. vertaisarvioidussa aikakausilehdessä eräänlaisena näkökulmakirjoituksena (Viewpoints-osion alla). Tekstissä käydään läpi kybervakuuttamisen kehitysvaiheita alun epävarmasta markkinasta, jossa aloitekykyiset ja innovatiiviset vakuuttajat menestyivät tarjonnan voimakkaan kasvun kautta ransomware-epidemiaan. Kirjoittaja näkee, että tulevaisuudessa vakuuttajat menestyvät keskittymällä seuraaviin teemoihin: turvallisuudesta palkitseminen, tiedon tuottaminen kybervakuutuksesta ja rankaisuun huonoista käytännöistä.